Ivan Baborák

ivan@baborak.cz


.

Kalendář 2008 - 2009

Objevují se tehdy, když nás strach stahuje do svých sítí. Tahají nás z bahna, když roztočíme život do vysokých obrátek a nevíme, jak je přibrzdit. Přinášejí potěšení, když se nám zlé slovo zarylo do duše. Vyřizují, že jsme někdo, že nás Bůh zná a že nám podává ruku, a my se jí můžeme důvěřivě chytit. Mají mnoho podob. Andělem se stává člověk blízký. A stejně tak třeba paní, kterou každé ráno potkám u pekaře. A také umělec, který sděluje nesdělitelné. A lékař, sestra, učitel, všichni kdo přinášejí dobré věci ve prospěch života. Anděly se nestávají jen ti druzí. Taky my se jimi stáváme. Že o tom nevíme? To je možná dobře. Moc bychom si o sobě mysleli, a anděl by byl ten tam. Je to posel. Vyřizuje poselství od Boha. Do reality všední i sváteční vnáší něco z druhého břehu. Odjinud. Podobá se to světlu. Nebo naději?

Daniel Ženatý


6/8

Další projekt: → Kalendář 2002 - 2003

Předchozí projekt: ← Josef Ressel

12.
11.
10.
09.
08.
07.
06.
05.
04.
03.
02.
01.